L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i pares del col·legi. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya

Que és l’AMPA i qui la forma

L´AMPA es l’abreviació de Associació de Mares i Pares de Alumnes, i és la representació dels pares al col·legi. L´AMPA està representada per la Junta Directiva, que està formada per pares i mares voluntaris escollits per l’Assemblea General. Aquesta junta està formada per un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a, un secretari/a, i una sèrie de vocals que coordinen totes les activitats que organitza l’AMPA: activitats extraescolars, excursió de pares, cros, patge reial, etc. La junta es reuneix, durant el curs escolar, el primer divendres de mes a les 19:30 al mateix col·legi, per poder tractar els temes pertinents a cada època del curs.

Al principi de cada curs, es convoca l’Assemblea General de l’AMPA, per aprovar la gestió del curs anterior, i el pressupost del curs que comença. Entre d’altres assumptes, de l’assemblea surten els membres que formaran part de la Junta Directiva, i l’aprovació de la quota anual que els pares pagarem. El pagament d’aquesta quota anual dona dret a que els nostres fills puguin participar a totes les activitats que l’AMPA organitza. Per al curs 2023/24, la quota anual aprovada ha estat de 54 € per família, amb un descompte del 50% per famílies amb un sol fill.

Cada AMPA té una singularitat especial que defineixen els seus membres. Des de la seva creació, l’AMPA de la nostra escola ha estat enfocada cap a tres besants, que constitueixen els pilars bàsics de l’educació: ELS ALUMNES, ELS PARES i L’ESCOLA. Així doncs l’AMPA realitza diferents activitats dirigides als tres elements mencionats.

AMPA Alumnes

A part d’aquestes activitats extraescolars l’AMPA també organitza activitats ordinàries, que es desenvolupen al llarg del curs, com poden ser:

AMPA Pares

L’AMPA també organitza activitats enfocades als pares com fer classes de Esport Dance:

AMPA Col·legi

L’AMPA realitza activitats dirigides al personal del col·legi: